• 9

به نام بی نام او

درود

در یک غروب سرخ پاییزی بعد از یکسال ازتهیه سایت بالاخره تصمیم گرفتم که نوشتن سایت رو آغاز کنم.

دلیل اینهمه تاخیر همین تنبی نبود هجوم ایده‌هایی بود که نمی‌دانستم چگونه آنها را به کار ببندم تا اینکه تصممیم گرفتم از یک جا شروع کنم

به نام بی نام او درود در یک غروب سرخ پاییزی بعد از یکسال ازتهیه سایت بالاخره تصمیم گرفتم که نوشتن سایت رو آغاز کنم. دلیل اینهمه تاخیر همین تنبی نبود هجوم ایده‌هایی بود که نمی‌دانستم چگونه آنها را به کار ببندم تا اینکه تصممیم گرفتم از یک جا شروع کنم

به نام بی نام او درود در یک غروب سرخ پاییزی بعد از یکسال ازتهیه سایت بالاخره تصمیم گرفتم که نوشتن سایت رو آغاز کنم. دلیل اینهمه تاخیر همین تنبی نبود هجوم ایده‌هایی بود که نمی‌دانستم چگونه آنها را به کار ببندم تا اینکه تصممیم گرفتم از یک جا شروع کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.